Navigace

Obsah

Rozesílání hlášení elektronickou poštou.

Obec připravila tuto službu občanům:

Mail s obsahem hlášení místního rozhlasu by Vám byl odesílán na Vámi uvedenou E-mailovou adresu ve skrytých kopiích pravidelně v den hlášení, tj. v pondělí a ve čtvrtek.
Služba je bezplatná ale ne anonymní, zřídit si ji může každý občan trvale přihlášen v naší obci na jméno:

Službu můžete vypovědět stejným způsobem, (Uvedete jméno, na které byla zřízena a mailovou adresu.)
Služba zaniká v momentě, kdy se 14 dní vrací váš mail jako nedoručitelný.