Obsah

Mateřské centrum Krteček

Je provozováno jako nezávislý klub rodičů na mateřské dovolené. Bylo založeno v dubnu 2003 a jeho zakladatelkou byla Jarmila Stawaritschová. Vedení centra není stálé, funkci vedoucí si maminky předávají. 

Náplní a cílem Mateřského centra je seznámit děti s prostředím mateřské školy a tím jim usnadnit, jejich nástup do tohoto zařízení. Děti si ve třídě hrají, učí se písničky a říkadla pro nejmenší, čas od času kreslí obrázky nebo s maminkami vyrobí nějaké drobnosti různými výtvarnými technikami.  Rodiče, kteří s dětmi MC navštěvují, sami připravují nebo se podílí společně s obecními spolky na přípravách některých akcí pořádaných v naší obci. Krteček každoročně pro všechny děti v obci pořádá podzimní karneval Rej strašidýlek a veleúspěšnou stezku odvahy, v čase Velikonoc sbírání vajíček s Velikonočním zajíčkem, dubnový Slet čarodějnic a výstup na Kosíř. Všechny tyto akce jsou zaměřeny nejen na děti ve věku Krtečků, ale na všechny věkové kategorie včetně dospělých. Svou činností přispěl i k organizaci několika událostí pořádaných pod záštitou obecního úřadu či místního spolku TJ Sokol: šlo o zajištění programu pro malé děti při akcích Hébni prdeló – otevření zrekonstruované sokolovny a Zahradní slavnost. Krteček ke konci školního roku pořádá také aktivity pro vlastní členy – většinou je to nějaký výlet, návštěva např. solné jeskyně nebo rozloučení s dětmi, které odcházejí do MŠ. 

Provoz centra je zajištěn 1x týdně a to ve čtvrtek od 10 do 12 hodin. Mateřské centrum je určeno pro děti ve věku od 1 do 4 roků, které se v doprovodu rodičů scházejí v prostorách mateřské školy. V průběhu setkání rodiče a děti plně zodpovídají za udržování pořádku a úklid zapůjčené třídy, což v sobě nese i výchovný efekt pro děti. 

To, co se děti během docházení do Mateřského centra naučí, co si vyrobí nebo jaké akce se účastní, je možné vidět na každoroční Adventní výstavě. Plánujeme vypůjčit si jednu z mnoha obecních vývěsek, kde bychom rádi prezentovali další z výrobků dětí z Krtečka – fotografie z akcí, obrázky, modely a řadu jiných. 

Mateřské centrum Krteček je otevřená společnost, do které rádi přivítáme všechny místní maminky či tatínky s dětmi ve věku před MŠ.