Obsah

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

Obec Čelechovice na Hané

2.

Důvod a způsob založení

Obec Čelechovice na Hané vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 3.

Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo - 9 členů

Státní správa
Bc. Jarmila Stawaritschová - starostka
Mgr. Milada Dosedělová - místostarostka
Bc. Monika Kotrlová -  evidence obyvatel
Ilona Novotná - účetní

4.

Kontaktní spojení

Obecní úřad Čelechovice na Hané
Hlavní 9
798 16 Čelechovice na Hané

Telefon:      
Kancelář starostky: 582373623 mobil: 724183624
Kancelář: 582373623    
E-mail:

starostka@celechovice-na-hane.cz ,

obec@celechovice-na-hane.cz

Internet. stránky: www.celechovice-na-hane.cz

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Čelechovice na Hané
Hlavní 9
798 16 Čelechovice na Hané

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Čelechovice na Hané
Hlavní 9
798 16 Čelechovice na Hané

4.3.

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 - 12.30 13.30 - 17.00  
Čtvrtek 8.00 - 12.30 13.30 - 17.00  

 

4.4.

Telefonní čísla

Kancelář
Tel: 582 373 623
Kancelář starosty
Tel: 582 373 623
Mobil: 724 183 624
e-mail: starostka@celechovice-na-hane.cz

4.5.

Adresa internetové stránky

www.celechovice-na-hane.cz

4.6.

Adresa e-podatelny

obec@celechovice-na-hane.cz

     

5.

Bankovní spojení

Komerční banka Prostějov a.s.
číslo účtu: 3928701/0100 - běžný účet

Komerční banka Prostějov a.s.
číslo účtu: 43 - 8391050297/0100 -
POUZE pro stočné

ČNB č. ú. 94-7515701/0710

 

6.

00288144

7.

DIČ

CZ00288144

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů

8.2.

Rozpočet

Rozpočet obce na rok 2020
 

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Čelechovice na Hané
- žádost o povolení kácení


- Oznamovací povinnost k místnímu poplatku ze psů podle OZV 1/2004

- Odhlášení psa z evidence

 

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Čelechovice na Hané

14.

Předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

Ústava České republiky

Listina základních práv a svobod

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Obec Čelechovice na Hané vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.            zde

15.

Úhrady za poskytování informací

Poplatek za:

ověření podpisu 30,00Kč
ověření listiny i započaté 30,00Kč
kopírování A4 1,50 Kč
kopírování A4 oboustr 2,00 Kč
kopírování A3 2,50 Kč
kopírování A3 oboustr 3,00 Kč
vyhlášení 50,00Kč
vylepení reklamních letáků za 1 m2 5,00 Kč
poskytování služeb internetu                    dle tarifu
ze vstupného (plesy) dle počtu prodaných lístků

 

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy       zde

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Čelechovice na Hané poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2010