Obsah

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

Obec Čelechovice na Hané

2.

Důvod a způsob založení

Obec Čelechovice na Hané vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 3.

Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo - 9 členů

Státní správa
Bc. Jarmila Stawaritschová - starostka
Mgr. Milada Dosedělová - místostarostka
Bc. Monika Kotrlová -  referent společné státní správy a samosprávy
Ilona Novotná - účetní

4.

Kontaktní spojení

Obecní úřad Čelechovice na Hané
Hlavní 9
798 16 Čelechovice na Hané

Telefon:      
Kancelář starostky: 582373623 mobil: 724183624
Kancelář: 582373623    
E-mail:

starostka@celechovice-na-hane.cz ,

obec@celechovice-na-hane.cz

Internet. stránky: www.celechovice-na-hane.cz

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Čelechovice na Hané
Hlavní 9
798 16 Čelechovice na Hané

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Čelechovice na Hané
Hlavní 9
798 16 Čelechovice na Hané

4.3.

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 - 12.30 13.30 - 17.00  
Čtvrtek 8.00 - 12.30 13.30 - 17.00  

 

4.4.

Telefonní čísla

Kancelář
Tel: 582 373 623
Kancelář starosty
Tel: 582 373 623
Mobil: 724 183 624
e-mail: starostka@celechovice-na-hane.cz

4.5.

Adresa internetové stránky

www.celechovice-na-hane.cz

4.6.

Adresa e-podatelny

obec@celechovice-na-hane.cz

     

5.

Bankovní spojení

Komerční banka Prostějov a.s.
číslo účtu: 3928701/0100 - běžný účet

Komerční banka Prostějov a.s.
číslo účtu: 43 - 8391050297/0100 -
POUZE pro stočné

ČNB č. ú. 94-7515701/0710

 

6.

00288144

7.

DIČ

CZ00288144

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů

8.2.

Rozpočet

Rozpočet obce na rok 2022
 

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Čelechovice na Hané
- žádost o povolení kácení


- Oznamovací povinnost k místnímu poplatku ze psů podle OZV 1/2004

- Odhlášení psa z evidence

 

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Čelechovice na Hané

14.

Předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

Ústava České republiky

Listina základních práv a svobod

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Obec Čelechovice na Hané vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.            zde

15.

Úhrady za poskytování informací

Poplatek za:

ověření podpisu 30,00Kč
ověření listiny i započaté 30,00Kč
kopírování A4 2,00 Kč
kopírování A4 oboustr 2,50 Kč
kopírování A3 3,00 Kč
kopírování A3 oboustr 3,50 Kč
vyhlášení 50,00Kč
vylepení reklamních letáků za 1 m2 5,00 Kč
poskytování služeb internetu                    dle tarifu
ze vstupného (plesy) dle počtu prodaných lístků

 

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy       zde

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Čelechovice na Hané poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2020 

Výroční zpráva za rok 2019 ​​​

odpověď 2019