Obsah

Rozpočet Čelechovice na Hané

Daňové
71,53 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 23 542 000 Kč
Upravený rozpočet 28 651 694 Kč
Skutečné plnění 28 651 694 Kč
Plnění 100,00 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjem z daně z přidané hodnoty 11 300 000 13 197 367 13 197 367 100,00
Příjem z daně z příjmů právnických osob 5 500 000 7 334 405 7 334 405 100,00
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 3 400 000 4 157 869 4 157 869 100,00
Příjem z daně z nemovitých věcí 1 100 000 1 109 970 1 109 970 100,00
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 700 000 693 280 693 280 100,00
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 700 000 1 011 336 1 011 336 100,00
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 400 000 511 670 511 670 100,00
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 240 000 350 472 350 472 100,00
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 150 000 187 259 187 259 100,00
Příjem z poplatku ze psů 25 000 24 600 24 600 100,00
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu 20 000 59 171 59 171 100,00
Příjem ze správních poplatků 5 000 6 260 6 260 100,00
Příjem ze zrušených místních poplatků 1 000 8 033 8 033 100,00
Příjem z poplatku ze vstupného 1 000 0 0 0,00
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů 0 2 2 100,00
Celkem 23 542 000 28 651 694 28 651 694 100,00
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025 - 2026 Staženo: 39x | 22.11.2023

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu Staženo: 98x | 10.01.2023

Rozpočty - Návrh rozpočtu

Rozpočty - Návrh rozpočtu na rok 2024 Staženo: 58x | 22.11.2023

Rozpočty - Schválený rozpočet

Rozpočty - Schválený rozpočet na rok 2023 Staženo: 139x | 10.01.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8 Staženo: 27x | 01.12.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7 Staženo: 48x | 17.10.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 61x | 28.08.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 61x | 25.07.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 89x | 02.06.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3b Staženo: 78x | 29.05.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 89x | 25.04.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 104x | 12.04.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 18x | 01.03.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 9 Staženo: 116x | 30.01.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8 Staženo: 128x | 09.01.2023

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu za rok 2022 Staženo: 107x | 19.04.2023

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Rozpočty - Schválený závěrečný účet za rok 2022 Staženo: 88x | 15.05.2023