Obsah

Rozpočet Čelechovice na Hané

Daňové
61,19 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 23 542 000 Kč
Upravený rozpočet 23 549 000 Kč
Skutečné plnění 5 948 070 Kč
Plnění 25,26 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjem z daně z přidané hodnoty 11 300 000 11 300 000 3 185 453 28,19
Příjem z daně z příjmů právnických osob 5 500 000 5 500 000 1 213 279 22,06
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 3 400 000 3 400 000 1 011 683 29,76
Příjem z daně z nemovitých věcí 1 100 000 1 100 000 7 612 0,69
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 700 000 700 000 180 813 25,83
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 700 000 700 000 221 945 31,71
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 400 000 400 000 0 0,00
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 240 000 240 000 64 001 26,67
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 150 000 150 000 52 744 35,16
Příjem z poplatku ze psů 25 000 25 000 4 600 18,40
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu 20 000 20 000 0 0,00
Příjem ze správních poplatků 5 000 5 000 1 340 26,80
Příjem z poplatku ze vstupného 1 000 1 000 0 0,00
Příjem ze zrušených místních poplatků 1 000 8 000 4 600 57,50
Celkem 23 542 000 23 549 000 5 948 070 25,26
sestaveno ke dni 31. 3. 2023

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu Staženo: 18x | 10.01.2023

Rozpočty - Schválený rozpočet

Rozpočty - Schválený rozpočet na rok 2023 Staženo: 29x | 10.01.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 1x | 02.06.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3b Staženo: 1x | 29.05.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 12x | 28.04.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 20x | 12.04.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 31x | 20.03.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 9 Staženo: 44x | 30.01.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8 Staženo: 53x | 09.01.2023

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu za rok 2022 Staženo: 19x | 19.04.2023

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Rozpočty - Schválený závěrečný účet za rok 2022 Staženo: 12x | 15.05.2023