Obsah

Současnost

Obec Čelechovice na Hané má tři části: Čelechovice na Hané, Kaple a Studenec. Náleží do okresu Prostějov. Správní území je vymezeno katastrální hranicí Čelechovice na Hané a Studenec. Celková katastrální výměra obce je 727 ha. Z toho Čelechovice na Hané 524 ha a Studenec 203 ha. Čelechovice na Hané leží asi 6 km severně od města Prostějov. Území tvoří mírně zvlněný terén v nadmořské výšce 234 m, který se na severozápad od obce zvedá k vrchu Vápenice s nadmořskou výškou 318 m. Toto území je součástí Přírodního parku Velký Kosíř s naučnou stezkou a národními přírodními památkami. V katastru obce Čelechovice na Hané byla v roce 1974 vyhlášena dvě chráněná území – Růžičkův lom a západní část Státního lomu. Jedná se o jedinečné geologické lokality čelechovického devonu bohaté na zkameněliny devonské fauny.


Obec má svůj obecní úřad, poštu, mateřskou školu, úplnou základní školu, školní jídelnu, v roce 2007 byl otevřen dům s 48 chráněnými bytovými jednotkami. Obcí prochází železniční trať č. 275 se zastávkou v Kapli a železniční stanicí v Čelechovicích. Tato trať z Olomouce do Čelechovic byla postavena v letech 1882-1883. Doprava je dále zajišťována několika autobusovými linkami.
V budově zdravotního střediska má ordinaci praktický lékař. 


Na území obce se nalézají objekty dokreslující historii obce. Jsou to kaple Obětování Panny Marie – současná pochází z roku 1820, ale původní kaple na tomto místě stála mnohem dříve a byla zasvěcena sv. Floriánovi. Kaple zasvěcená sv. Andělům strážným z roku 1820 (v Kapli). Kaple Svaté Trojice postavená v době 2. světové války věřícími pravoslavné církve. Kaple sv. Cyrila a Metoděje z roku 1923 (ve Studenci). Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1736 a další drobná sakrální architektura. Při cestě na Kosíř stojí památník Františka Palackého, který byl postaven v roce 1898. V obci stojí památník obětem I. a II. Světové války. Na památníku jsou jména obětí I. a II. světové války a zvláštní pozornost je věnována čelechovickému rodákovi, důstojníkovi letectva Vilému Konštackému, který padl při operačním letu nad Německem 23. června 1941. Jako příslušník 311. československé bombardovací perutě se nevrátil z náletu na Brémy. Je pochován na ústředním hřbitově u Den Helderu v Nizozemí.