Obsah

1. Změna územního plánu -
dokumentace pro opakované veřejné projednání

Veřejná vyhláška - veřejné projednání

Výkresy:

1. - Výkres základního členění území 

2. - Hlavní výkres 

3. - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 

II. - Koordinační výkres 

IV. - Vykres_předpokládaných_záborů_ZPF upr 
 

Zpráva na vydání 2014 srovnavací text Z1
 

ÚP Čelechovice_Z1_text_07_2021navrh_VP_dopl_3b 
 

TABULKA_ZPF_dle_271_2019_upravenoFIN 



Územní plán



Opatření obecné povahy 1/2014 - Územní plán obce zde ke stažení

Veřejná vyhláška

Textová část zde ke stažení

Výkresy:

 



Územní studie ,,Hraničky"

zde ke stažení

 



 

Propagace zde ke stažení