Obsah

Obecní zpravodaj č. 4 /2010 vyšel 12/2010

  • Na slovíčko, starostko
  • Likvidace odpadních vod Čelechovice na Hané
  • Nová silnice, průtah obcí
  • Zprávy ze zastupitelstva
  • Stalo se...
  • Škola informuje
  • Bylo jí devadesát let
  • Přebal Zpravodaje

Archiv

Obecní zpravodaj č. 3 /2010 vyšel 10/2010
Obecní zpravodaj č. 1 - 2/2010 vyšel 7/2010
Obecní zpravodaj č. 3/2009 vyšel 18. 12. 2009 
Obecní zpravodaj č. 2/2009 vyšel 10. 7. 2009 
Obecní zpravodaj č. 1/2009 vyšel 6. 4. 2009 
Obecní zpravodaj č. 4/2008 vyšel 18. 12. 2008 
Obecní zpravodaj č. 2-3/2008 vyšel 17. 10. 2008 
Obecní zpravodaj č. 1/2008 vyšel 14. 3. 2008 
Obecní zpravodaj č. 4 vyšel 21. 12. 2007 
Obecní zpravodaj č. 3 vyšel 21. 9. 2007 
Obecní zpravodaj č. 2 vyšel 28. 4. 2007 
Obecní zpravodaj č. 1 vyšel 9. 2. 2007