Obsah

Rozpočet Čelechovice na Hané

Nedaňové
15,83 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 4 930 001 Kč
Upravený rozpočet 6 273 531 Kč
Skutečné plnění 4 947 925 Kč
Plnění 78,87 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv 2 456 100 3 220 430 2 634 148 81,79
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 1 995 401 1 972 962 1 633 841 82,81
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 410 000 410 000 277 021 67,57
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků 30 000 20 259 8 639 42,64
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 20 000 20 000 10 648 53,24
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 10 000 86 000 81 904 95,24
Přijaté peněžité neinvestiční dary 5 000 6 200 6 200 100,00
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí 2 000 2 000 250 12,50
Příjem z úroků 1 000 503 000 263 094 52,30
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku 500 500 0 0,00
Příjem z pojistných plnění 0 32 180 32 180 100,00
Celkem 4 930 001 6 273 531 4 947 925 78,87
sestaveno ke dni 31. 10. 2023

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025 - 2026 Staženo: 6x | 22.11.2023

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu Staženo: 80x | 10.01.2023

Rozpočty - Návrh rozpočtu

Rozpočty - Návrh rozpočtu na rok 2024 Staženo: 6x | 22.11.2023

Rozpočty - Schválený rozpočet

Rozpočty - Schválený rozpočet na rok 2023 Staženo: 116x | 10.01.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7 Staženo: 25x | 17.10.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 37x | 28.08.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 42x | 25.07.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 68x | 02.06.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3b Staženo: 62x | 29.05.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 73x | 28.04.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 86x | 12.04.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 93x | 20.03.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 9 Staženo: 98x | 30.01.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8 Staženo: 108x | 09.01.2023

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu za rok 2022 Staženo: 80x | 19.04.2023

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Rozpočty - Schválený závěrečný účet za rok 2022 Staženo: 70x | 15.05.2023