Obsah

Rozpočet Čelechovice na Hané

Nedaňové
22,95 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 4 930 001 Kč
Upravený rozpočet 5 692 001 Kč
Skutečné plnění 2 231 008 Kč
Plnění 39,20 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv 2 456 100 3 086 100 1 545 961 50,09
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 1 995 401 1 995 401 469 778 23,54
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 410 000 410 000 78 612 19,17
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků 30 000 30 000 1 565 5,22
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 20 000 20 000 0 0,00
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 10 000 10 000 2 430 24,30
Přijaté peněžité neinvestiční dary 5 000 5 000 0 0,00
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí 2 000 2 000 0 0,00
Příjem z úroků 1 000 133 000 132 662 99,75
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku 500 500 0 0,00
Celkem 4 930 001 5 692 001 2 231 008 39,20
sestaveno ke dni 31. 3. 2023

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu Staženo: 17x | 10.01.2023

Rozpočty - Schválený rozpočet

Rozpočty - Schválený rozpočet na rok 2023 Staženo: 28x | 10.01.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 1x | 02.06.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3b Staženo: 1x | 29.05.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 12x | 28.04.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 19x | 12.04.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 31x | 20.03.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 9 Staženo: 44x | 30.01.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8 Staženo: 53x | 09.01.2023

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu za rok 2022 Staženo: 18x | 19.04.2023

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Rozpočty - Schválený závěrečný účet za rok 2022 Staženo: 12x | 15.05.2023