Obsah

Rozpočet Čelechovice na Hané

Nedaňové
14,65 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 4 930 001 Kč
Upravený rozpočet 5 866 131 Kč
Skutečné plnění 5 866 131 Kč
Plnění 100,00 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv 2 456 100 2 876 458 2 876 458 100,00
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 1 995 401 1 939 713 1 939 713 100,00
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 410 000 372 962 372 962 100,00
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků 30 000 60 172 60 172 100,00
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 20 000 33 396 33 396 100,00
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 10 000 86 594 86 594 100,00
Přijaté peněžité neinvestiční dary 5 000 6 200 6 200 100,00
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí 2 000 250 250 100,00
Příjem z úroků 1 000 458 206 458 206 100,00
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku 500 0 0 0,00
Příjem z pojistných plnění 0 32 180 32 180 100,00
Celkem 4 930 001 5 866 131 5 866 131 100,00
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025 - 2026

Staženo: 76x | 22.11.2023

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Staženo: 140x | 10.01.2023

Rozpočty - Návrh rozpočtu

Rozpočty - Návrh rozpočtu na rok 2024

Staženo: 97x | 22.11.2023

Rozpočty - Schválený rozpočet

Rozpočty - Schválený rozpočet na rok 2023

Staženo: 187x | 10.01.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8

Staženo: 65x | 01.12.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7

Staženo: 87x | 17.10.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6

Staženo: 101x | 28.08.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5

Staženo: 96x | 25.07.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4

Staženo: 128x | 02.06.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3b

Staženo: 117x | 29.05.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3

Staženo: 129x | 25.04.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2

Staženo: 146x | 12.04.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1

Staženo: 59x | 01.03.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 9

Staženo: 159x | 30.01.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8

Staženo: 167x | 09.01.2023

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu za rok 2022

Staženo: 153x | 19.04.2023

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Rozpočty - Schválený závěrečný účet za rok 2022

Staženo: 126x | 15.05.2023